Chỉ còn vài ngày nữa Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018 tại Gia Lai sẽ diễn ra. Hiện các địa phương trong tỉnh đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, điện trang trí và tạo cảnh quan đẹp mắt vẫn đang diễn ra ngày đêm cho kịp ngày khai mạc.
 
Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia cấp Mã số chuẩn quốc tế xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) cho Journal of forestry science and technology
Tài liệu tập huấn viết báo cáo khoa học và công bố quốc tế với mục đích hỗ trợ các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học,… trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng viết bài báo khoa học và công bố quốc tế để được chấp nhận bởi các tạp chí chất lượng trong nước và quốc tế, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng viết bài báo khoa học.