Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia cấp Mã số chuẩn quốc tế xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) cho Journal of forestry science and technology
Tài liệu tập huấn viết báo cáo khoa học và công bố quốc tế với mục đích hỗ trợ các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học,… trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng viết bài báo khoa học và công bố quốc tế để được chấp nhận bởi các tạp chí chất lượng trong nước và quốc tế, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng viết bài báo khoa học.
Sáng 21/8/2018, Lãnh đạo Nhà trường đã có buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ viên chức Ban Tạp chí và Website.