Làm việc với các chuyên gia CHLB Đức về nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp 16 tháng 4, 2018

Sáng 08/02/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp đã có buổi Làm việc với các TS. Paul Winkler - Trường Đại học Gottingen, CHLB Đức về nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp.

Đọc tiếp
Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp Chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2017) 26 tháng 1, 2018

Tại buổi gặp mặt, Thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu GS.TS. Trần Văn Chứ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã gửi lời chúc mừng đến các cơ quan thông tấn báo chí và khẳng định định Báo chí ngày càng là một kênh thông tin đặc biệt quan trọng mọi mặt của đời sống xã hội.

Đọc tiếp
Một số nét cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà báo cách mạng 26 tháng 1, 2018

Báo chí Việt Nam đang hàng ngày, hàng giờ tác động sâu sắc, toàn diện tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, là yếu tố quan trọng không thể thiếu được trong thời kỳ cách mạng mới, trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, trong sự nghiệp giao lưu - phát triển kinh tế - văn hoá trong các vùng miền cả nước và bạn bè quốc tế, trong cuộc đấu tranh hoà bình vì hạnh phúc chân chính của con người trên phạm vi toàn thế giới.

Đọc tiếp