Video toàn văn bài phát biểu của NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng Nhà trường tại diễn đàn “Ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản năm 2018 - Thành công, bài học kinh nghiệm; giải pháp bứt phá năm 2019”

26 tháng 2, 2019
Tại diễn đàn “Ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản năm 2018 - Thành công, bài học kinh nghiệm; giải pháp bứt phá năm 2019” tổ chức ngày 22/02/2019 tại TP Hà Nội, NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng Nhà trường đã có bài phát biểu tham luận "Nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chế biến gỗ, lâm sản". Sau đây là toàn văn bài phát biểu:


Chia sẻ