Họp Ban Biên tập Website

8 tháng 1, 2019
Sáng 08/01/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức họp Ban Biên tập Website dưới sự chủ trì của PGS.TS. Bùi Thế Đồi - Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Tham dự có các thành viên trong Ban Biên tập Website; lãnh đạo, cán bộ các đơn vị liên quan.

Tại cuộc họp, đại diện Ban biên tập Tạp chí và Website đã báo cáo tình hình hoạt động của cổng thông tin điện tử (vnuf.edu.vn) và các cổng thông tin thành viên. Theo báo cáo trong năm 2018, trang chủ và các cổng thành viên đã tích cực trong việc đăng tải đầy đủ các thông tin, tin tức về các mặt hoạt động của Nhà trường và của các đơn vị. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới.

Cuộc họp đã tập trung thảo luận và đưa ra những đề xuất, giải pháp nhằm khắc phục những mặt tồn tại, hạn chế, như: kiện toàn lại Ban Biên tập Website, cập nhật dữ liệu thông tin tại các cổng thông tin, tập huấn cho cán bộ chuyên trách... Trong đó nhiều ý kiến cho rằng cần tập trung đưa những thông tin về các nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn trong thời gian sắp tới như công tác tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh, cung cấp các thông tin về ngành nghề...

Toàn cảnh cuộc họp

Kết thúc cuộc họp, PGS.TS. Bùi Thế Đồi đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật lên trên các cổng thông tin của từng đơn vị.


Chia sẻ