Thông báo Viết bài đăng trên Tạp chí Khoa học & Công nghệ Lâm nghiệp nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp

2 tháng 8, 2019
Hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp (1964 - 2019), được sự nhất trí của Lãnh đạo trường, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp tổ chức xuất bản tạp chí số đặc biệt (phiên bản tiếng Việt, in mầu) phát hành rộng rãi dịp Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường.


Chia sẻ