Thư mời Viết bài tiếng Anh đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp nhân dịp kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp

7 tháng 8, 2019
Hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp (1964 - 2019), Nhà trường tổ chức xuất bản tạp chí số đặc biệt No.8 (2019) - Journal of Forestry Science and Technology. Tạp chí số này sẽ được in mầu, phát hành rộng rãi nhân dịp Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường và tại Hội thảo quốc tế Linkage of higher education, research and international integration to sustainable forest resources management and bioeconomy tổ chức vào tháng 11/2019. Ban biên tập Tạp chí kính mời các nhà khoa học quan tâm tới lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn viết bài báo khoa học bằng tiếng Anh đăng trên tạp chí Journal of Forestry Science and Technology - No.8 (2019).


Chia sẻ