Tài liệu tập huấn viết báo khoa học và công bố quốc tế

18 tháng 9, 2018
Tài liệu tập huấn viết báo cáo khoa học và công bố quốc tế với mục đích hỗ trợ các cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học,… trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng viết bài báo khoa học và công bố quốc tế để được chấp nhận bởi các tạp chí chất lượng trong nước và quốc tế, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng viết bài báo khoa học.

- File download: Tài liệu tập huấn viết bài báo khoa học và công bố quốc tế


Chia sẻ